top of page

Item List

אישי בסיסי

לצאת מהתקיעות ולעלות על דרך המלך – המפגשים שישנו לכם את החיים!

אישי מהיר

- מרתון להתפתחות אישית - חמישה ימים של התבוננות וריפוי מהשורש.

אישי מלא

המסלול המלא לבניית הזהות האינדיבידואלית שלך.

אישי שורשי

המסלול השורשי ליצירת תפנית אישית בכל מישורי החיים.

זוגי בסיסי

לשחרר את האקס המיתולוגי ולעלות על דרך המלך.

זוגי יחידני

המדרגה הבאה שלכם במערכת היחסים הזוגית הקיימת.

זוגי מלא

בניית המרחב הזוגי – המסלול המלא.

חינוכי בסיסי

הדרך הנכונה להצליח בהורות כהורה יחידני.

חינוכי מלא

בניית תא משפחתי בנחת – המסלול המלא.

חינוכי משותף

הדרכה לזוג הורים: כיצד להצליח בחינוך הילדים.

עסקי בסיסי

הדרך לצאת מתקיעות עסקית ולעלות על דרך המלך.

עסקי מלא

- ליצירת מנהלים מנהיגים ומובילים בעולם העסקים.

bottom of page